Kip dame

De Korte Keten

Alles onder controle! De kloeke kippen worden gehouden op vijf moderne pluiimveebedrijven. De broedeieren komen van Kuijpers Kloek in Stevensbeek en de kuikens worden geboren in de stallen van vier bedrijven waar het Patiosysteem wordt gebruikt. Alle informatie wordt onderling gedeeld waardoor de gezondheid en het welzijn van de dieren worden gegarandeerd.

 

Met zijn allen werken we aan een zo duurzaam mogelijke productie waarbij de ecologische voetprint van de Kloek Kip zo laag mogelijk blijft. In tegensteling tot veel 'duurzame' kipconcepten hebben wij aandacht voor alle duurzaamheidsaspecten dus ook voor een lagere milieubelasting.  Betere voerbenutting, geen antibiotica, weinig emissie van geur en fijnstof en een beter welzijn van de dieren.

Voor meer informatie klik hier