Kip dame

Kip slachtrijp, en dan?

Zorgvuldig werken

Wij zijn er van ons bewust dat het slachten van dieren niet het meest favoriete onderwerp is voor veel consumenten. Toch hoort het erbij. Het slachten is een belangrijk onderdeel van de keten en moet zo zorgvuldig mogelijk gebeuren.

Het beste is het om de dieren direct uit de stal, na verdoving, te slachten. In de huidige pluimveeketen worden de dieren eerst getransporteerd naar de slachterij. Bij Kuijpers Kip in Horst aan de Maas willen we in de toekomst het vangen en vervoeren overslaan binnen de korte keten. In een kleine slachterij die bij de stallen staat, gaan we onze eigen kuikens slachten zonder dat transport over de weg nodig is. Dat is beter voor de dieren, omdat ze stressvrij geslacht worden. Dus: goed voor het welzijn van de dieren én goed voor het milieu én goed voor de vleeskwaliteit én het levert minder zwaar werk op voor het personeel.

Voor de kuikens op de andere Patiobedrijven zullen we blijven samenwerken met een moderne slachterij in Nederland waar de dieren met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid zullen worden geslacht.

In samenwerking met Chateau Briand Soest wordt de Kloeke Kip op de markt gebracht. Bij Kokreateur worden van de kip allerlei producten gemaakt. Daarnaast werken we samen op het gebied van productontwikkeling om lekkere duurzame kip voor de consument beschikbaar te krijgen.