Kip dame

Vitaliteit en duurzaamheid

Voor mens, dier en omgeving

'Lekker eten voor iedereen' betekent voor ons een diervriendelijke houderij waarbij daarnaast extra aandacht wordt besteed aan de overige duurzaamheidsaspecten. Onze doelstelling is om kip te produceren in de beste balans tussen mens, dier en omgeving.

 

Vitaliteitswaaier

We hebben een waaier gemaakt die algemeen toepasbaar is. Dus ook producenten van andere levensmiddelen zouden deze waaier toe kunnen passen om te toetsen en te communiceren over duurzaamheidsaspecten rond hun activiteiten.

Midden in de waaier staat het logo van ‘Lekker eten voor iedereen’. Dit is onze missie. We willen producten maken die voor een breed publiek betaalbaar en beschikbaar komen. Dus niet te duur en toch de beste kwaliteit, lekker dus!

In de buiten ring van de waaier staan de deelgebieden waarop getoetst wordt. De kleurde kolommen geven de score per deelgebied weer van de twee te vergelijken concepten. In onze waaier staan de reguliere kip en De Kloeke Kip weergegeven.

Door hoog te scoren op alle aspecten ontstaat een mooie waaier die doet denken aan een opkomende zon.

afbeelding
Vitalere omgeving
Vitalere aarde
Vitalere mensen
Vitalere dieren
Vitalere boeren
Vitalere samenleving