Kip dame

Nieuws en acties

De Kloeke Kip komt eraan! 

Kuijpers Kip en Kokreateur werken aan de ontwikkeling en introductie van een nieuw pluimvee-vleesconcept onder de naam De Kloeke Kip. Uitgangspunt hierbij is integrale duurzaamheid waarbij dierenwelzijns-, gezondheids-  én milieuaspecten gelijkwaardig worden meegenomen. 

 

Alle vergunningen Kuijpers Kip nu onherroepelijk

Donderdag 13 September 2018

 

Tekst: Monique van Loon  (pluimveeweb)

Horst, donderdag 13 september 2018

De Raad van State heeft woensdag 12 september het laatste beroep tegen het korte keten vleeskuikenbedrijf van familie Kuijpers ongegrond verklaard. ‘Dit was de laatste mijlpaal, alle vergunningen zijn nu onherroepelijk’.

Dat zegt een opgeluchte Marcel Kuijpers. „Vanmorgen om kwart over 10 was de uitspaak van de Raad van State. Dit was de laatste mijlpaal. Alle vergunningen zijn nu onherroepelijk”, zegt Marcel.

Type ventilator
De bezwaarmakers van Werkgroep Behoud de Peel hadden beroep aangetekend op de handhaafbaarheid van de vastgestelde geluidgrenswaarden. Niet de hoogte van de vastgestelde geluidgrenswaarden stond ter discussie maar hoe het vleeskuikenbedrijf die zullen handhaven. „In de berekeningen hebben we destijds met een bepaald type ventilator gerekend. De werkgroep eiste daarom ook dat we die ventilatoren installeren. Door de jarenlange procedures is dat type ventilator niet meer te verkrijgen en hebben wij nu gekozen voor een ander type dat zeker geen hogere geluidswaarden zal produceren. De techniek heeft natuurlijk de laatste jaren niet stilgestaan”, legt Marcel uit.

Een andere eis was dat op ieder moment middels een klimaatcomputer de actuele frequentie van de ventilatoren van de dierenverblijven zijn af te lezen. Marcel: „Dat kan tegenwoordig op elk pluimveebedrijf en inmiddels via slimme oplossingen ook via smartphone en andere apparaten. Als pluimveehouder wil je dat ook elk moment in kunnen zien om het welzijn van je dieren zo optimaal mogelijk te houden.”

Dialoog
Dit laatste beroep leverde weer een half jaar vertraging op. Marcel: „Op de tijdspanne van 15 jaar dat het hele proces heeft geduurd valt dat nog mee. Gelukkig hebben we als familie de moed nooit opgegeven en de drive niet verloren.”

De bouw van de eerste vier vleeskuikenstallen en de broederij is gestart. Uiteindelijk komen er 960.000 vleeskuikens, een broederij en slachterij op de locatie in het Limburgse Horst aan de Maas. Het Nieuw Gemengd Bedrijf is een samenwerkingsvorm met meerdere ondernemers waarin een vleeskuikenbedrijf, varkensbedrijf en een bio energie centrale een kringloop vormen.

Ze hebben als ondernemers van het Nieuw Gemengd Bedrijf altijd gekozen voor een open en zorgvuldige wijze van communiceren en ondernemen, met alle aandacht voor de eventuele zorgen van omwonenden. „Wij zoeken altijd de dialoog op en zijn niet uit op confrontaties. Zo hebben wij de afgelopen jaren ook regelmatig gesprekken gevoerd met het bestuur van Behoud de Parel. Wij kenden hun bezwaren tegen ons planen wilden altijd met hen in gesprek. Naar onze mening kunnen alleen via de dialoog oplossingen worden gevonden”, legt Marcel uit.

Familie Kuijpers had vertrouwen in een goede uitspraak maar nu is het echt definitief. „Dat voelt goed. We zijn volop aan het bouwen en hebben het volste vertrouwen in een goede samenwerking met de omwonenden”, besluit Marcel die hun missie nogmaals benadrukt: ‘Lekker eten voor iedereen met oog voor mens, dier en milieu.’

Bekijk hier de uitspraak van de Raad van State.

 

Naar het Nieuws en acties overzicht