Kip dame

Nieuws en acties

De Kloeke Kip komt eraan! 

Kuijpers Kip en Kokreateur werken aan de ontwikkeling en introductie van een nieuw pluimvee-vleesconcept onder de naam De Kloeke Kip. Uitgangspunt hierbij is integrale duurzaamheid waarbij dierenwelzijns-, gezondheids-  én milieuaspecten gelijkwaardig worden meegenomen. 

 

Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2019 voor Nieuw gemengd Bedrijf

Dinsdag 28 Januari 2020

 

Het Nieuw Gemengd bedrijf is een nieuwe vorm van agrarisch ondernemerschap, waarin samenwerking en innovatie zorgen voor een zorgvuldige, duurzame, diervriendelijke productie van gezond en veilig voedsel. In deze samenwerking worden de krachten van de agrarische ondernemers gebundeld. Het gaat dus niet om één grootschalig bedrijf van één projectontwikkelaar, maar om verschillende familieondernemingen op verschillende locaties die intensief samenwerken. Daardoor wordt het mogelijk om kringlopen te sluiten, dierwelzijn te verbeteren, transport te reduceren, milieuwinst te behalen, grond efficiënter te gebruiken en economisch een beter rendement te behalen.

De Ondernemersprijs Horst aan de Maas werd uitgereikt op donderdag 21 november.

Bekijk hier het filmpje dat is gemaakt voor deze ondernemersprijs

Naar het Nieuws en acties overzicht