Kip dame

Nieuws en acties

De Kloeke Kip komt eraan! 

Kuijpers Kip en Kokreateur werken aan de ontwikkeling en introductie van een nieuw pluimvee-vleesconcept onder de naam De Kloeke Kip. Uitgangspunt hierbij is integrale duurzaamheid waarbij dierenwelzijns-, gezondheids-  én milieuaspecten gelijkwaardig worden meegenomen. 

 

Symposium NGB 'Lekker Eten Voor Iedereen'

Dinsdag 28 Januari 2020

Kringlooplandbouw of kringloopsamenleving?

In vier verschillende rondes kwamen onderwerpen aan de orde. 

Generatie 3.0

Als laatste kwam Anke Houben aan het woord. Zij vroeg allen aanwezigen namens de volgende generatie ondernemers binnen het Nieuw Gemengd Bedrijf om ambassadeur te worden van 'Lekker Eten Voor Iedereen'.

Naar het Nieuws en acties overzicht