Kip dame

Nieuw Gemengd Bedrijf winnaar Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2019

Symposium NGB 'Lekker Eten Voor Iedereen'

Dinsdag 28 Januari 2020

Kringlooplandbouw of kringloopsamenleving?

In vier verschillende rondes kwamen onderwerpen aan de orde. 

Generatie 3.0

Als laatste kwam Anke Houben aan het woord. Zij vroeg allen aanwezigen namens de volgende generatie ondernemers binnen het Nieuw Gemengd Bedrijf om ambassadeur te worden van 'Lekker Eten Voor Iedereen'.

Naar het Nieuws en acties overzicht