terug

Continu verbeteren!

Voor verbeteringen is nieuwe kennis nodig. Daarom werken we steeds samen met scholen en universiteiten om onderzoek te doen. We doen regelmatig onderzoeken in de stallen. Bijvoorbeeld naar data van geluid van de dieren. Door geluidsdata te vergelijken van een reguliere stal en de Kloeke Kip stal kunnen we aantonen dat er een aanzienlijk minder stressniveau heerst in onze stallen en dat de kuikens gezonder zijn. Philips gebruikt de stal dan ook als onderzoekstation voor data van het verlichtingssysteem.
In het najaar van 2020 werkten 4 afzonderlijke onderzoeksgroepen aan projecten om het welzijn van de dieren te monitoren om nog verder te kunnen verbeteren (HAS/AVANS, HAS 2x en Universiteit Utrecht).

Super leuke samenwerking met enthousiaste studenten!

Hieronder drie HAS studenten die onderzoek doen aan de snavels van onze opfokdieren.