terug

Duurzame ontwikkelingen door samenwerking

Er zijn meerdere partners die het project ondersteunen en dagelijks mee onderzoeken naar de optimalisatie van de stal, het welzijn van de dieren en het milieu. Daarbij verzamelen en delen we de data die vanuit deze onderzoeken komen. Zo leren we allemaal elke dag weer meer om het proces te optimaliseren voor Milieu, Dier en Mens.

Samen met Inno+ ontwikkelde we het Familiewarmte systeem zodat we geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben om de stallen te verwarmen én dat we we de stallucht kunnen reinigen voor we die weer uitstoten. Daardoor is onze stikstofuitstoot minimaal.

Met Vencomatic hebben we het Patiosysteem ontwikkeld voor een diervriendelijker en milieuvriendelijker houderijsysteem. De kuikens worden in hun eigen omgeving geboren en beginnen zonder stress aan hun leven.

Pas Reform leverde de broedmachines zodat we de kuikens niet meer hoeven te transporteren.

Met Signify (Philips) doen we onderzoek naar een beter dierenwelzijn door aanpassing van de lichtkleur en intensiteit aan de behoefte van de kuikens.

Voerfabriek Vitelia maakt in overleg met ons een diergerichte constante voersamenstelling voor een goed en voorspelbaar resultaat.

Zo werken we samen mat al deze bedrijven aan de ontwikkeling van de duurzaamste vleeskuiken keten van de wereld.