terug

De Laagst mogelijke milieubelasting

CO2 emissie voorkomen én voorkomen geur, stikstof en fijnstof uitstoot!

Bij De Kloeke Kip wordt intensief samengewerkt met slimme technische bedrijven aan kennisontwikkeling om zo nog duurzamer te kunnen werken. Zo gebruiken we luchtwassers om de uitstoot van fijnstof, ammoniak en geur te minimaliseren. Deze luchtwassers gebruiken we ook als warmtebron zodat we geen aardgas nodig hebben om de stallen te verwarmen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

In deze film wordt uitgelegd welke slimme technieken worden toegepast om de milieubelasting te minimaliseren.