terug

Door een korte keten is alle informatie beschikbaar

De broedeieren voor de Kloeke Kippen komen van het ouderdierenbedrijf in Stevensbeek. Alle informatie over de gezondheid en de prestaties van de hennen en hanen is beschikbaar en transparant. De broedeitjes worden eerst 18 dagen bebroed in de broedmachines bij het vleeskuikenbedrijf en daarna als eitje in de stal gelegd. Daar komen de kuikentjes in hun eigen tempo uit het ei en ze kunnen daarna direct over strooisel, voer en water beschikken. Meer informatie over ketendata en  blockchain vindt u onder deze link:

Keteninformatie