terug

Zuinig met kostbare grondstoffen

Samen met Vitelia Voeders de lokale voerfabriek maken we diergericht voer. De behoefte van onze kuikens staat voorop. Daarmee bereiken we een veel hogere efficiëntie bij het gebruik steeds schaarser wordende grondstoffen. Dit is beter voor de dieren, de  mens én het milieu.

  • Om de vitaliteit van de aarde te waarborgen streven we naar een zo efficiënt mogelijke benutting van onze grondstoffen. We denken dat binnen 5 jaar onze CO2 voetprint lager wordt dan die van elke andere vleessoort of vleesvervanger.
  • Door het zeer efficiënte voergebruik is minder ruimtebeslag nodig per kilo kip dus kunnen we per hectare landbouwgrond meer mensen van lekker eten voorzien.
  • Door de gunstige voederconversie is het gebruik van dure grondstoffen zeer laag. Voor een kilo kip is ongeveer de helft van de soja nodig dan voor de productie van een kilo tofu (of een andere vleesvervanger). Daarmee leveren we dus een bijdrage aan het behoudt van onze bossen en wouden.